Wiek i przyczyny

Przeciętny wiek rozpoczęcia menopauzy u kobiet to 51 lat, a ostatnia miesiączka u kobiety występuje zwykle między 45. a 55. rokiem życia. Późna menopauza ma miejsce gdy ostatnia miesiączka pojawia się pomiędzy 55. a 60. rokiem życia kobiety. Wczesna menopauza dotyczy ustania miesiączki między 40. a 45. rokiem życia. Jeszcze wcześniejsze wystąpienie ostatniej miesiączki (przed 40 rokiem życia) nie jest postrzegane jako naturalne oraz określane jest jako menopauza przedwczesna czy też przedwczesny zanik funkcji jajników. Przedwczesna menopauza jest diagnozowana innymi słowy potwierdzana wynikami badań poziomu hormonów FSH oraz LH. Poziom tych hormonów jest wyższy, jeżeli menopauza już nastąpiła.


Naturalne przyczyny menopauzy

Menopauzę określa się mianem naturalnej bądź fizjologicznej, gdy nastaje w wyniku procesu starzenia się pań, wskutek czego następuje końcowa atrezja praktycznie wszystkich komórek jajowych w jajnikach, co z kolei wywołuje wzrost hormonu FSH i LH. Poziom tych hormonów rośnie, biorąc pod uwagę zmniejszoną liczbę komórek jajowych odpowiadających na ich aktywność i produkujących estrogen. W okresie przekwitania takie obniżenie produkcji estrogenu odpowiada za uderzenia gorąca, bezsenność i huśtawki samopoczucia, w późniejszym okresie w podobny sposób za osteoporozę oraz atrofię pochwową.

Przyczyny menopauzy przedwczesnej

Get Adobe Flash player

Przedwczesna menopauza (przed 40. rokiem życia) nie jest uważana za naturalną i przeważnie ma charakter idiopatyczny (pojawia się spontanicznie, bez poznanych przyczyn). Przedwczesny wiek menopauzy może towarzyszyć poważnym chorobom, takim jak rak oraz ich leczeniu, np. chemioterapii. Taki przypadek określa się mianem „menopauzy wywołanej farmakologicznie”. Do chorób mogących spowodować przedwczesną menopauzę należą zaburzenia układu immunologicznego, choroba tarczycy oraz cukrzyca.

Wskaźnik występowania przedwczesnej menopauzy jest znacząco wyższy u bliźniąt dwu- oraz jednojajowych. Około 5% bliźniaczek wstępuje w menopauzę przed ukończeniem 40. roku życia. Powody tego nie są zupełnie jasne. Przeprowadzono udane przeszczepy tkanki jajnikowej u bliźniaczek jednojajowych, przywracające płodność.

Wpływ wykonanych zabiegów

Menopauza może być również wywołana poprzez operację obustronnego wycięcia przydatków macicy (nacięcie obu jajników z jajowodami), które często, choć nie zawsze, wykonuje się wespół z histerektomią. Ustanie miesiączki spowodowane usunięciem jajników określa się jako „menopauzę pooperacyjną”. W jej wyniku zachodzi nagły, całkowity spadek poziomu hormonów rozrodczych, który na ogół powoduje takie same objawy towarzyszące wygasaniu czynności hormonalnej w jaki sposób menopauza naturalna, na przykład uderzenia gorąca, itd.

Samo usunięcie macicy, czyli histerektomia z zachowaniem jajników, nie wywołuje bezpośrednio menopauzy, jednak kobiety poddane temu zbiegowi przechodzą menopauzę o 3, 7 lat wcześniej, niż przeciętnie. Prawdopodobnie ma to coś wspólnego z upośledzonym dopływem krwi do jajników po operacji w obrębie miednicy.

Pozostałe czynniki przyspieszające menopauzę

Kobiety palące papierosy wchodzą w menopauzę wcześniej od niepalących.

Szukaj
Sponsorzy
Get Adobe Flash player